Wat is gedeeld door in Excel?

Wat is gedeeld door in Excel?

Als u deze taak wilt uitvoeren, gebruikt u de rekenkundige operator /(forward slash). Als u bijvoorbeeld =10/5 typt in een cel, wordt in de cel 2 weergegeven. Belangrijk: Typ een gelijkteken (=) in de cel voordat u de getallen en de operator typt. anders interpreteert Excel wat u typt als een datum.

Hoe bereken je procentuele toename in Excel?

Een percentage van toename berekenen

 1. Klik op een lege cel.
 2. Typ =(2500-2342)/2342 en druk op Return. Het resultaat is 0,06746.
 3. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2.
 4. Klik op het tabblad Start op . Het resultaat is 6,75%, het percentage van de toename van de winst.

Hoe doe je cellen keer elkaar in Excel?

Om getallen te kunnen vermenigvuldigen binnen Excel, maak je gebruik van het symbool *. Wil jij bijvoorbeeld het getal 4 vermenigvuldigen met het getal 2, dan voer je de formule =4*2 in en zal Excel automatisch de uitkomst 8, in de betreffende cel tonen.

Hoe gebruik je de als functie in Excel?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;”Budget overschreden”;”OK”) =ALS(A2=B2;B4-A4,””)

Waar vind ik Celeigenschappen in Excel?

Om de celeigenschappen te kunnen veranderen kun je op de rechtermuisknop drukken op een geselecteerde cel. Vervolgens kies je hier de keuze celeigenschappen. Dit kan je ook met de sneltoets Ctrl + 1 openen.

Hoe maak je van een Excel bestand een gedeeld bestand?

Delen en samenwerken met de webversie van Excel

 1. Selecteer Delen.
 2. Machtigingen instellen. De optie Bewerken toestaan is automatisch ingeschakeld.
 3. Voer de namen of e-mailadressen in van de personen met wie u wilt delen.
 4. Voeg een bericht toe (optioneel).
 5. Selecteer Verzenden.

Hoe bereken je de procentuele stijging?

Vuistregels

 1. Percentage =Deel van TOTAAL TOTAAL·100.
 2. Toename =nieuw – oudoud·100.
 3. Afname =nieuw – oudoud·100.

Hoe bereken je een groeipercentage?

De groeifactor g is het getal waarmee je y vermenigvuldigd, als x één eenheid toeneemt. Voor groeifactoren gelden de volgende regels: Bij een toename deel je het percentage door 100 en tel je dit getal bij 1 op. Bij een groei van 34% kun je de groeifactor dus berekenen door 34/100 = 0,34 bij 1 op te tellen.

Hoe kan ik een formule kopieren in Excel?

Ga als volgt te werk om een formule te kopiëren en te plakken:

 1. Selecteer de cel met de formule die u wilt kopiëren.
 2. Druk. + C.
 3. Klik in de cel waarin u de formule wilt plakken.
 4. Als u de formule snel met de opmaak wilt plakken, drukt u op + V.
 5. Als u op de pijl klikt, ziet u een lijst met opties.

Welk speciaal teken gebruik je in Excel om het cel adres absoluut te maken?

Absolute verwijzingen Een absolute celverwijzing in een formule, zoals $A$1, verwijst altijd naar een cel op een specifieke locatie.

Hoe geef je een lege cel aan in Excel?

Gebruik de functie ALS om deze taak uit te voeren. Gebruik een formule als deze om een lege cel als resultaat te geven wanneer de waarde nul is: =ALS(A2-A3=0;””;A2-A3)

Welke formule gebruiken in Excel?

Voorbeelden

Gegevens
Formule Beschrijving Resultaat
=A2+A3 Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op =A2+A3
=A2-A3 Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1 =A2-A3
=A2/A3 Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2 =A2/A3

Hoe verander je de opmaak in Excel?

Een Excel-stijl wijzigen

 1. Selecteer de cellen met de Excel-stijl.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de toegepaste stijl in Start > Celstijlen.
 3. Selecteer Wijzigen > Opmaak wijzigen om te wijzigen wat u wilt.

Hoe maak je een Shared Document?

Samenwerken in Word

 1. Selecteer Delen. op het lint. Of selecteer Bestand > Delen.
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst degene met wie u wilt delen, of voer een naam of e-mailadres in.
 3. Voeg een bericht toe (optioneel) en selecteer Verzenden.

Hoe Excel bestand doorsturen?

Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio en Word

 1. Klik op Bestand > Delen > Per e-mail verzenden en kies een van de volgende opties:
 2. Voer de aliassen van de ontvangers in, bewerk zo nodig de onderwerpregel en berichttekst, en klik op Verzenden.

Hoeveel is 100 procent stijging?

Een laatste fout die veel gemaakt wordt heeft te maken met wanneer waardes bijvoorbeeld twee keer zo hoog zijn. Als dit het geval is, spreken we van een verdubbeling of een stijging van 100%. Stel dat een waarde van 50 naar 150 is gestegen dan is deze zowel verdrievoudigd als met 200% gestegen.

Hoeveel is 100% stijging?

Een stijging/daling berekenen in procenten 1 (antwoorden)

SOMMEN, BEREKENINGEN EN ANTWOORDEN
3 Je kleedgeld veranderd van €70 naar €100 per maand. Hoeveel procent is deze stijging?
Oud = €70 nieuw = €100 verschil = €30 (€100 – €70 ) : €70 x 100 = 42,9% stijging (of €30 : €70 x 100 = 42,9%)

Hoe bereken je een stijgingspercentage?

Zo bereken je de hellingsgraad

 1. Stap 1: Meet de horizontale afstand.
 2. Stap 2: Meet het hoogteverschil op hetzelfde stukje van de weg.
 3. Stap 3: Deel het hoogteverschil door de afstand en vermenigvuldig de uitkomst met honderd.

Wat is de formule van groeifactor?

In formulevorm schrijf je dat zo op: Bij een toename van p % wordt de groeifactor: g = 100 + p 100 of korter: g = 1 + p 100. Andersom geeft een groeifactor g een procentuele toename van p = 100( g – 1).

 • August 19, 2022